Ngày 21 tháng 4 năm 2020 bà Nguyễn Hải Anh Tổng Giám đốc công ty CPĐT kimcuongviet đã trao tặng UBND phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội 1000 chiếc khẩu trang.

Thay mặt BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH ông Minh phó chủ tịch UBND PHƯỜNG Hoàng Liệt đã cảm ơn và  ghi nhận tấm lòng của cân bộ nhân viên công ty.