CEO Nguyễn Hải Anh đã có buổi trả lời phỏng vấn kinh nghiệm về việc đưa sản phẩm vào các kênh siêu thị trong nước và Quốc tế