Hân hạnh giới thiệu Nữ đại sứ xinh đẹp tài năng thí sinh đến từ đất tổ Hùng Vương 
Ms Thu Hà TGĐ Công ty Thành Đô. Chị đã phát biểu: khi được tham gia đồng hành cùng chương trình là niềm vui và hy vọng góp phần thiết thực vào công cuộc giữ gìn vệ sinh chung nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng giữ lửa và truyền nhiệt đến mọi người tình yêu biển đảo yêu quê hương và ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường trên trái đất.