VIETNAM - CHINA 2018
🚀Mỗi chuyến công tác đến một nơi ngoài Đất nước để chào bán sản phẩm của mình thật sự làm tôi hồi hộp và vui sướng.
🚀Tôi đã nói với các cộng sự thân yêu của tôi rằng các nhà tỷ phú trên thế giới là những nhà chào hàng giỏi nhất. 
🚀 Và chúng ta cần học để trở thành những người chào hàng giỏi nhất, đi để học tập nhiều hơn, làm ra những sản phẩm thiết thực hơn, chất lượng hơn, đi để học cách đối ngoại, để trở thành những người bán hàng xuất sắc.
🚀Đi để trưởng thành hơn để thấy đất nước mình tươi đẹp hơn và hãy giới thiệu với thế giới rằng sản phẩm madein Vietnam của chúng ta ưu Việt và nó sẽ trở thành xu thế là tất yếu là tương lai là lựa chọn đồ uống chất lượng của cuộc sống.
@2018kimcuongviet@Haianh