Ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư kim cương Việt đã vinh dự tham dự cuộc họp mang tầm Quốc tế.

Tại đây đã được nghe bài phát biểu chào mừng của ông  Borge Chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới WEF với tiêu đề “ Vai trò mới của Vietnam trong Asean”

Phát biểu chỉ đạo “Vietnam trong chuỗi giá trị Asean” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc , chủ tịch WEF với những doanh nghiệp hàng đầu Vietnam.

Qua diễn đàn hội nghị đã mở ra cho doanh nghiệp nói riêng về môi trường đầu tư những thách thức và giải pháp tháo gỡ cũng như định hướng tư duy phát triển kết nối và sáng tạo hơn và cơ hội mới hơn nhé trong hợp tác kinh doanh trên con đường tiếng lên cuộc cách mạng 4.0