Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Smart city.
Blog chair 4.0  áp dụng cho từng sản phẩm từng cá nhân sử dụng sẽ tạo nên một thành phố thông minh.
Để xây dựng một đế chế riêng mình chỉ với hai bàn tay trắng, không chỉ là may mắn mà còn cần mẫn học hỏi, áp dụng khoa học công nghệ cao cũng như bồi đắp quan hệ. 
Kiên trì, sáng tạo tận dụng tối đa mọi nguồn lực để mỗi ngày một chút lớn lên tăng trưởng cho đến một ngày nhìn lại bạn sẽ kinh ngạc vì chặng đường bạn đã đi qua.
Với tôi luôn áp dụng châm ngôn “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

Hà Nội mong muốn hướng tới một mô hình TP thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.