Ngày 15/11/2018 tại trụ sở công ty Bà Nguyễn Hải Anh chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc ty cổ phần đầu tư kim cương Việt phát biểu trong buổi lễ nhận quyết định là Trưởng đại diện chính thức Phía Bắc

Vinh dự và tự hào được góp phần nhỏ bé công sức của mình vào hành trình tìm kiếm đại sứ đại dương xanh và không khỏi lo lắng cho nhiệm vụ được giao phó. 

Tại Cuộc họp Bà Hải Anh cũng xác định rằng cùng các cộng sự toàn thể cán bộ công ty sẽ luôn nỗ lực cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ cao cả này góp phần tìm kiếm những vị đại sứ xuất chúng hội đủ các yếu tố Tâm-Tầm-Tài-Trí-Đức góp phần tuyên truyền sâu rộng nếp sống văn minh Xanh-Sạch-Đẹp, có sức mạnh định hướng xã hội. Tạo nên sức mạnh toàn dân.

Với khẩu hiệu tuyên truyền Mỗi người dân là một đại sứ 

Kính mong nhận được sự chung tay góp sức của Quý vị doanh nghiệp, bạn bè trong nước, quốc tế giúp sức trong việc thực hiện sứ mệnh tôn quý, giữ gìn, phát huy tiềm năng sáng tạo tuổi trẻ, môi trường cây xanh cho trái đất và là niềm vinh dự tự hào với bạn bè quốc tế.