Bộ công thương họp về Đề án phát triển thị trường trong nước,

Lãnh đạo công ty đã có lễ ký kết biên bản liên tịch với các đối tác kênh phân phối và bán lẻ trong nước.