Vinh dự được Tham dự lễ kỷ niệm 55 năm quan hệ hợp tác phát triển toàn diện cùng với đồng chí Tất Thành Cang lãnh đạo cấp cao thành phố Hồ Chí Minh và tham gia hội chợ tại tỉnh Savanakhet đã mang về thành công rực rỡ cho công ty