💞Công ty cổ phần đầu tư kim cương Việt hân hạnh đồng hành Trong công cuộc kiếm tìm đại sứ đại dương xanh 
Có đi gặp gỡ các bạn mới thấy được nhiệt huyết và mong muốn xây dựng quê hương giàu đẹp tự cường tình yêu đất nước chảy trong huyết quản con dân Đại Việt chúng ta mãnh liệt thế nào
Một tài năng trẻ một nhân tài đất Việt một gương mặt sáng giá Ứng cử đại sứ Đại dương xanh
Hân hạnh giới thiệu chị Ánh Dương Chủ tịch HĐQT chuỗi siêu thị SP mart. /-rose