Chào xuân mới với đặc sản măng từ Tuyên Quang đặc biệt vùng thổ nhưỡng và cách sấy đặc biệt Đại Hoàng thuộc Tỉnh Tuyên Quang đã cho những búp măng giòn ngọt