Lãnh đạo Công ty tham dự hội thảo Hội nghị APEC với chủ đề Phụ nữ hội nhập và phát triển.

Tại Hội nghị APEC Việt nam diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2017 lãnh đạo doanh nghiệp đã có cơ hội đối thoại và Giao thương Quốc tế với hơn 100 tổ chức doanh nghiepj đén từ khắp nơi trên thế giới. Gặp gỡ trực tiếp thương thảo B2B, đây thực sự Là một cơ hội và cũng là thách thức cho các doanh nghiệp muốn phát triển thương hiệu một các thực chất và vươn ra biển lớn