Khách hàng đã tin tưởng sản phẩm trà linh chi kim cương Việt, 

Tại Hội chợ Savanakhet