Nhẫn Topaz trong suốt, thiên nhiên được nghệ nhân làm thủ công. 
Chỉ một chiếc duy nhất có 102 trên thế giới.

Đánh giá
Bảo hành