Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty đã vinh dự nhận CUP thương hiệu mạnh khối ASEAN 2018