Tượng phật được làm bằng đá tự nhiên.

Chúng tôi cam kết hàng chuẩn, bao kiểm định.

Đánh giá
Bảo hành