Thành tâm kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày Bác mất.

Ban lãnh đạo công ty đã tổ chức cùng các tổng đại lý, khách hàng viếng thăm uống nước nhớ nguồn tại Núi Vua trên đỉnh Ba Vì và dâng hương tại đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đời đời nhớ ơn người cha già dân tộc chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.